KRATKA NAVODILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

»FUZBAL, ŽAR & CRUNCHIPS - ZMAGA!«

 

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje s hkratnim nakupom dveh (2) izdelkov LORENZ v trgovinah Spar v času trajanja nagradne igre.

Oseba sodeluje tako, da na za to predpripravljeni aplikaciji na spletni strani organizatorja nagradne igre www.magistrat.si  vnese

  • - številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov
  • - ime in priimek
  • - svoj elektronski naslov (e-mail)

 

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah Spar v okviru razpoložljivega asortimana. Nagradna igra velja za nakupe, ki so opravljeni v zgoraj navedenih trgovinah in izključno na teritoriju Slovenije.

 

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od  1.6.2024 do vključno 30.6.2024. Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle.

 

Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun s številko, ki je bila izžrebana. Upoštevani bodo izključno originalni računi.

 

Nakup artikla LORENZ  ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov     nagradna.igra@magistrat.si pošlje elektronsko sporočilo, ki v priponki vsebuje kratek avtorski video, na katerem so izdelki LORENZ na tematiko »Fuzbal, žar in obvezno Crunchips«.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati tudi naslednje podatke: ime in priimek ter elektronski naslov sodelujoče osebe.

Oseba s tem, ko na spletno stran organizatorja nagradne igre vnese številko računa ter svoje podatke, ali pa na elektronski naslov organizatorja pošlje elektronsko sporočilo z videom in svojimi osebnimi podatki, eksplicitno soglaša s pogoji nagradne igre in dovoljuje, da organizator nagradne igre Magistrat International d.o.o.  zbira, hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke za namene izvedbe nagradne igre in podelitve nagrad.

 

V času upravljanja zbirke osebnih podatkov ima oseba možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Več o nagradni igri in pogojih sodelovanja na www.magistrat.si.